Begroting 2020

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen c.q. balansposten meer worden gevormd.
Voor de pensioenverplichtingen aan (gewezen) wethouders is wel een voorziening (Voorziening wethouders) gevormd, omdat het jaarlijks volume kan fluctueren.

ga terug