Begroting 2020

5. Bedrijfsvoering

Niet alleen buiten het gemeentehuis, maar ook erbinnen is aandacht voor actualiteit. Dat kan zijn vanuit wetswijzigingen, maar ook vanuit veranderende maatschappelijke normen en waarden. Alles met het doel om interactief en betrouwbaar te blijven.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 10.303

19,8 %

Baten

€ 35.102

67,6 %

ga terug