Begroting 2020

Paragraaf: Lokale heffingen

Paragraaf: Lokale heffingen

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de lokale heffingen en belastingen, het kwijtscheldingsbeleid, een overzicht van de tarieven en opbrengsten en de hoogte van de lokale lastendruk. Tevens wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de lokale heffingen in 2020.

Onderstaand is een overzicht van de opbrengsten weergegeven.

ga terug