Begroting 2020

1. Samen Someren

In het programma Samen Someren staat de interactie van en met onze burgers centraal. Dit heeft betrekking op de communicatie en het onderhouden van contacten via dorps- en wijkraden en ook op het stimuleren van ons verenigingsleven en gezamenlijke activiteiten en evenementen. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat alle burgers in staat zijn om deel te kunnen nemen en op de een of andere manier hun inbreng kunnen hebben.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 21.344

41,1 %

Baten

€ 4.432

8,5 %

ga terug