Begroting 2020

Samenvattend overzicht van baten en lasten

Samenvattend overzicht van baten en lasten

Een gemeentelijke organisatie is budget gestuurd. Dat wil zeggen dat de gemeentelijke taken mogen worden uitgevoerd binnen door de raad aangemerkte budgetten, lees: toegestane lasten. De raad heeft immers het budgetrecht. Lasten worden daarom weergegeven met een "+"; baten dienen als dekking voor de toegestane lasten en worden met een "-" weergegeven. Om misverstanden te voorkomen worden negatieve resultaten (verlies of nadeel) aangeduid met een "-" en worden positieve resultaten (winst of voordeel) aangeduid met een "+".

Bedragen in duizenden euro's

Omschrijving

Begroting 2019 na wijzigingen

Begroting    2020

Begroting    2021

Begroting    2022

Begroting    2023

Lasten

Samen Someren

19.576

21.344

20.647

20.739

20.709

GreenLab 2030

4.264

2.397

2.086

2.151

2.004

Aantrekkelijk wonen

17.618

16.832

12.685

13.440

11.817

Hart van Someren

1.790

1.076

799

399

399

Bedrijfsvoering

16.803

10.302

9.745

9.286

8.047

Totaal Lasten

60.051

51.951

45.962

46.015

42.976

Baten

Samen Someren

-4.107

-4.431

-4.141

-4.235

-4.284

GreenLab 2030

-4.153

-953

-290

-320

-316

Aantrekkelijk wonen

-11.965

-11.294

-8.746

-8.858

-6.346

Hart van Someren

-194

-171

-171

-171

-171

Bedrijfsvoering

-39.396

-35.103

-32.236

-31.717

-31.215

Totaal Baten

-59.815

-51.952

-45.584

-45.301

-42.332

Resultaat

-231

1

-376

-718

-646

ga terug