Begroting 2020

1. Samen Someren

Verbonden Partijen

Publiekrechtelijk

Naam

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Plaats

Deurne

Aard activiteit

Draagt zorg van de uitvoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en BMS (Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening).

Naam

Senzer (handelsnaam van de uitvoeringsorganisatie Werkbedrijf Atlant de Peel)

Plaats

Helmond

Aard activiteit

Integrale uitvoering Participatiewet, alsmede activiteiten op het vlak van arbeidsreïntegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt.

Voor een uitgebreide toelichting van de Verbonden Partijen verwijzen we u naar:
Paragraaf Verbonden Partijen