Begroting 2020

1. Samen Someren

1.2 Leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

Leefbaarheid en levendigheid stimuleren door het faciliteren van verenigingen, evenementen en activiteiten.

Wat gaan we hiervoor doen?

Nr

1.2.1

Naam

Muzieklessen voor het basisonderwijs via muziekverenigingen nog meer stimuleren.

Planning

03-2022

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Nr

1.2.2

Naam

Evalueren van het evenementenbeleid. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het verlagen van de drempels voor evenementenvergunningen.

Planning

03-2020

Ambtelijk:

Marc Dieteren

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Nr

1.2.3

Naam

In overleg gaan met scholen en instellingen om de mogelijkheden van toneel en theatervoorstellingen voor scholen nog meer te stimuleren.

Planning

12-2020

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Wanneer zijn we tevreden?

1.2.1

We zijn tevreden als in het basisonderwijs meer muziek wordt aangeboden.

1.2.2

We zijn tevreden als het proces van het aanvragen efficiënt en effectief is ingericht.

1.2.3

We zijn tevreden als toneel- en theatervoorstellingen een prominentere rol in het onderwijs vormt.

ga terug