Begroting 2020

5. Bedrijfsvoering

5.1 Wendbare organisatie

Wat willen we bereiken?

Een interactieve en betrouwbare organisatie die voldoet aan de hedendaagse maatschappelijke normen en wettelijke eisen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Nr

5.1.1

Naam

Organisatieontwikkeling: uitvoering van het meerjarig actieplan ten aanzien van een interactieve en betrouwbare organisatie.

Planning

03-2022

Ambtelijk:

Theo van Leeuwen

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Nr

5.1.2

Naam

Verdere doorontwikkeling van de dienstverlening zowel op het vlak van digitalisering als persoonlijk contact. Gericht om gezamenlijk tot een oplossing komen.

Planning

03-2022

Ambtelijk:

Marc Dieteren

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Nr

5.1.3

Naam

Omgevingswet implementeren op basis van het programmaplan (2018).

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Nr

5.1.4

Naam

Zorgen voor adequate technische ict-infrastructuur.

Planning

03-2022

Ambtelijk:

Buck Messing

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Nr

5.1.5

Naam

Onderzoek naar gewenste formatie griffie.

Planning

03-2022

Ambtelijk:

Theo van Leeuwen

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Nr

5.1.6

Naam

Voorbereiding en uitvoering bestuurskrachtmeting

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Theo van Leeuwen

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Wanneer zijn we tevreden?

5.1.1

We uitvoering geven aan de acties voor 2020.

5.1.2

We dienstverlening verder ontwikkelen op basis van de Digitale Agenda 2020 en de

uitkomsten van het burgertevreden-heidsonderzoek.

5.1.3

We de Omgevingswet implementeren op basis van uitgangspunten die door de raad zijn geformuleerd.

5.1.4

We beschikken over een ict infrastructuur die voldoet aan de toekomstige eisen van

beschikbaarheid, beveiliging en functionaliteit.

5.1.5

De raad een besluit heeft genomen over de gewenste omvang van de griffiefunctie en

deze is ingevuld.

5.1.6

Op basis van de voorbereiding in 2020 van de bestuurskrachtmeting, deze begin 2021

wordt uitgevoerd.

ga terug