Begroting 2020

2. GreenLab 2030

2.2 Aantrekkelijke gemeente door toerisme, recreatie en horeca

Wat willen we bereiken?

Someren is een toeristische gemeente, waar inwoners en bezoekers genieten van een gevarieerd en complementair aanbod in de verblijfs- en dagrecreatieve sector en in de horeca.

Wat gaan we hiervoor doen?

Nr

2.2.1

Naam

Realiseren van projecten van het uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie.

Planning

03-2022

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Wanneer zijn we tevreden?

2.2.1

Als meerdere projecten van het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme zijn
gerealiseerd.

ga terug