Begroting 2020

2. GreenLab 2030

2.1 Beleefbaar buitengebied

Wat willen we bereiken?

Bewoners en bezoekers ervaren het buitengebied van Someren als aangenaam om te verblijven en te recreëren, zonder de economische functie van het buitengebied “geweld” aan te doen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Nr

2.1.1

Naam

Mooier buitengebied door toetsingskader Beeldkwaliteit.

Planning

12-2020

Ambtelijk:

Ruud van Dam

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Wanneer zijn we tevreden?

2.1.1

Wanneer het huidige Beeldkwaliteitsplan Buitengebied is geëvalueerd en er duidelijkheid
is over de status van dit plan.

ga terug