Begroting 2020

2. GreenLab 2030

2.3 Prima vestigings- en ondernemersklimaat

Wat willen we bereiken?

Een prima ondernemersklimaat met voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven in Someren.

Wat gaan we hiervoor doen?

Nr

2.3.1

Naam

Opstellen brede economische visie.

Planning

06-2020

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Nr

2.3.2

Naam

Herstructureren of revitaliseren van bedrijventerreinen

Planning

12-2020

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Wanneer zijn we tevreden?

2.3.1

De brede economische visie is vastgesteld.

2.3.2

De projecten van het uitvoeringsprogramma zijn gerealiseerd.

ga terug