Begroting 2020

4. Hart van Someren

4.1 Centrumvisie CP21

Wat willen we bereiken?

Een sfeervol, levendig en vitaal Dorpshart.

Wat gaan we hiervoor doen?

Nr

4.1.1

Naam

Opstellen nieuwe centrumvisie

Planning

12-2020

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Nr

4.1.2

Naam

Uitvoeren nieuwe centrumvisie

Planning

03-2022

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Wanneer zijn we tevreden?

4.1.1

Alle stakeholders committeren zich aan de centrumvisie vanuit ieders eigenaarschap

4.1.2

Alle stakeholders leveren een bijdrage aan het uitvoeringsprogramma

ga terug